MAX EFFECT – revolusjonerer rengjøring av varmepumper

Max Effect AS ble etablert i oktober 2014 av gründerne Bjørn Eirik Engelskjønn og Arne-Johan Pettersen. Selskapet har utviklet et patentert produkt for mer effektiv rengjøring av varmepumpens innerdel.

Det er installert ca. 900.000 varmepumper bare i Norge. Disse trenger jevnlig rensing / service (minst hvert annet år) for å fungere effektivt. En del produsenter setter også krav til service for at garantien skal gjelde. I dag gjøres denne rensingen ved at deler av innerdelen demonteres og de ulike delene rengjøres hver for seg. Dette er en omfattende og lite standardisert prosess.

Max Effect har patentert et verktøy som effektiviserer rensing av varmepumper vesentlig. Produktet består av en omslutningskappe som settes utenpå innerdelen når hoveddekselet er tatt av. Omslutningskappen er universell og passer til de fleste veggmonterte varmepumper som er på markedet, som f.eks.; Mitsubishi, Panasonic, LG, Fuji, Daikin, Fujitsu, General og Toshiba.

I omslutningskappen er det langsgående slisser med børstepakninger slik at trykkluft kan tilføres. Støv og smuss suges ut gjennom en tilsluttet standard støvsuger. Produktet har også en anordning for drenering av veske etter kjemisk rensing av fett.

Nytteverdien for servicepersonellet er en betydelig tidsbesparelse for denne type serviceoppdrag. Med Max Effect er det ikke nødvendig å demontere de ulike delene i innerdelen. Nytteverdien for kundene er en renere rensing, ved at støv og smuss ikke kommer ut i rommet. Dette er særlig viktig for allergikere og personer med luftveissykdommer.

Produktet har vært gjennom omfattende tester, og ble lansert på markedet i 2016. Målgruppen for Max Effect er firmaer som driver service på varmepumper. Selskapet vil selge sine produkter gjennom godkjent servicepartner.